2016 елның 1 кварталында сатып алынган алкогольле продукция турында БДАМСта мәгълүматны теркәү турында

Алкоголь базарын җайга салу буенча федераль хезмәтнең Идел буе федераль округы буенча Төбәкара идарәсе (алга таба - Идарә) Идел буе федераль округында алкогольле продукцияне ваклап сатуны лицензияләүне гамәлгә ашыручы Россия Федерациясе субъектларының башкарма хакимият органнарына түбәндәгеләрне хәбәр итә.

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «этил спирты, алкогольле һәм спиртлы продукция җитештерү һәм аның әйләнеше күләмен исәпкә алуның бердәм дәүләт автоматлаштырылган мәгълүмат системасы эшчәнлеге турында» 29.12.2015 ел, №1459 карары нигезендә, алкогольле продукцияне ваклап сатучы оешмалар өчен 2016 елның I кварталында сатып алынган алкогольле продукция турында 2016 елның 20 апреленә кадәр БДАМСта мәгълүмат теркәү мөмкинлеге билгеләнгән.

Декларацияләрдә чагылдырылган мәгълүматларны һәм БДАМСта теркәлгән мәгълүматларны анализлау барышында 2016 елның I кварталында сатып алынган алкогольле продукция турында БДАМСта ваклап сату оешмалары тарафыннан мәгълүматны теркәү мәсьәләсенә аерым игътибар биреләчәк.

2016 елның I кварталында алкогольле продукция сатып алу турында БДАМСта мәгълүмат теркәмәү факты ачыкланган очракта, оешмалар 2016 елның 20 апреленә кадәр административ җаваплылыкка тартылачак:

* РФ КоАП 14.17 статьясындагы 1 өлеше буенча - 150 мең сумга кадәр штраф, алкогольле продукция әйләнеше өчен кулланылган продукцияне, җайланмаларны, транспорт чараларын һәм башка предметларны конфискацияләү;

РФ КоАП 14.19 статьясы буенча - 200 мең сумга кадәр штраф.

Моннан тыш, күрсәтелгән хокук бозулар өчен суд тәртибендә ваклап сату лицензияләрен юкка чыгару процедуралары башланачак.

Оешмалар 2016 елның I кварталында алкогольле продукция сатып алу турында БДАМСта мәгълүматларны чагылдырмаган өчен җаваплылыктан азат ителми, чөнки алкогольле продукцияне ваклап сатуга лицензиянең гамәлдә булуы туктатылган яки предприятие үз эшчәнлеген туктаткан.

Өстәмә рәвештә хәбәр итәбез: Росалкогольрегулирование тарафыннан алкоголь базарын җайга салу буенча федераль хезмәтнең 31.03.2016 ел, №77 боерыгы этил спирты, алкогольле һәм спиртлы продукция җитештерү һәм аның әйләнеше күләмен исәпкә алуның бердәм дәүләт автоматлаштырылган мәгълүмат системасында алкогольле продукцияне ваклап сатучы оешма һәм шәхси эшмәкәр турында мәгълүматны теркәү һәм теркәү турында гаризаларны электрон рәвештә тапшыру формаларын һәм срокларын раслау турында, алкогольле продукцияне ваклап сату күләме, алкогольле продукцияне ваклап сату күләме турында, шулай ук алкогольле продукцияне ваклап сатуга рөхсәт итүче һәм озатучы документлар турында, шулай ук әлеге мәгълүмат системасында мәгълүматны теркәүдән баш тарту турында белешмәләрне һәм хәбәрнамәләрне рәсми бастырып чыгару өчен әлеге мәгълүмат системасында теркәүдән баш тарту турында белешмәләрне һәм срокларын бирү рәвешләре һәм сроклары турында.

 

Шулай ук идарә сезнең игътибарга түбәндәгеләрне җиткерә: ведомство call-үзәгенә ваклап сату оешмаларыннан ярдәм итү хезмәтенә мөрәҗәгать итүне киметү максатыннан, алкоголь базарын җайга салу буенча Федераль хезмәт порталында урнашкан шәхси кабинетның «ярдәм линиясе» бүлегенә җибәрергә киңәш ителә. https://service.fsrar.ru к

Техник ярдәм бары тик БДАМС порталында басылып чыккан таләпләргә туры килә торган программа чаралары буенча гына күрсәтелә .http://egais.ru/connect 1. техник ярдәм күрсәтү хезмәте БДАМС программа чараларын эксплуатацияләү үзенчәлекләре һәм мөмкин булган хаталар белән бәйле сорауларга җавап бирә.

Мөрәҗәгатьне булдырганда түбәндәгеләрне үтәргә кирәк:

“КПП” кырын тутырырга (шәхси эшмәкәрләр өчен тутырырга кирәкми);

мөрәҗәгать категориясен сайларга;

запрос темасын күрсәтергә һәм булган проблеманы җентекләп тасвирларга;

программа тәэмин ителеше белшн бәйле булганда, хаталар белән ясалган скриншотны куегыз.

Һәр мөрәҗәгатькә теркәү номеры бирелә, аның буенча гаризаның үтәлеше барышын күзәтеп торырга мөмкин (шәхси кабинет яки электрон почта аша ктлгән хәбәрләр рәвешендә).

Техник ярдәм күрсәтү хезмәте компетенциясенә кагылмаган мәсьәләләр категорияләре:

Законнар, норматив база, хокук куллану практикасы;

Методик характердагы сораулар;

Предприятиеләрнең ІТ инфраструктурасы һәм мәгълүмат системалары эшчәнлеге мәсьәләләре.

22.11.1995 ел, № 171-ФЗ Федераль закон нигезендә, шәһәр җирлекләрендә урнашкан алкогольле продукцияне ваклап сатуны оештыру 2016 елның 1 июленнән алкогольле продукцияне ваклап сату турында БДАМСка мәгълүматлар тапшыруны башларга тиеш.

Идарә хәзерге вакытта продукцияне сатып алу фактын раслау оешмаларда, БДАМСта белешмәләр булмаган очракта, ваклап сатканда исәпкә алынмый торган калдыкларны формалаштыра.

Ваклап сату оешмаларында күләмнәрнең дөрес исәбен алып бару максатыннан, Росалкогольрегулирование ваклап сату предприятиеләрендә продукциянең агымдагы калдыкларын контрольдә тотуны гамәлгә кертүне планлаштыра. Шулай итеп, продукцияне ваклап сату турында мәгълүматларны тапшыру өлешендә БДАМС системасына алдан тоташтыру алкогольле базарда катнашучыларга продукциянең агымдагы калдыкларын алдан ук коррект халәткә китерергә һәм дөрес калдыкларны формалаштыру өчен сканерларга кирәк булган продукция күләмен киметергә мөмкинлек бирәчәк.

БДАМСта ваклап сату оешмалары өчен калдыкларны алып бару методологиясе түбәндәге адрес буенча урнашкан: http://fsrar.ru/files/retail stock2.pdf.

Алкогольле продукция әйләнеше турында мәгълүматларны үз вакытында теркәү максатыннан, БДАМС системасында идарә югарыда аталган мәгълүматны ваклап сату оешмаларына җиткерү кирәклеге турында хәбәр итә.

Соңгы яңарту: 2021 елның 25 мае, 14:55

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International