Коррупциячел һәм башка хокук бозуларны кисәтү эше өчен җаваплы затлар

Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясендә коррупциячел һәм башка хокук бозуларны кисәтү эше өчен җаваплы вазыйфаи зат – Җантимирова Динә Расыйх кызы

Элемтә өчен

Адрес: Казан шәһәре, Һади Такташ урамы, 94

Тел.: 278-92-14

Е-mail: Dina.Zantimirova@tatar.ru

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International