Дәүләт органы тарафыннан кабул ителгән норматив хокукый актларга һәм башка карарларга шикаять белдерү тәртибе

Норматив хокукый актларга тулысынча яисә өлештә дәгъва белдерү турында; Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясенең законнарга аңлатма биргән һәм норматив үзлегенә ия булган актларга дәгъва белдерү турында эшләр Татарстан Республикасы Югары судында карала; Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясенең һәм аның вазыйфаи затларының, дәүләт хезмәткәрләренең карарларына, гамәлләренә (гамәл кылмауларына) дәгъвалау турында эшләр район судында Россия Федерациясе Административ суд эшчәнлеге кодексында каралган тәртиптә карала.

Соңгы яңарту: 2021 елның 31 августы, 14:09

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International