Лицензияләү

Сорау: Документларны минималь санда гына тапшырып, гамәлдә булу срогы чыгып килгән алкогольле продукцияне ваклап сату хокукына лицензияне озайтырга буламы?
Җавап: Була. 2011 елның 22 апрелендә 171-ФЗ Федераль законга үзгәрешләрнең гамәлгә керүе сәбәпле, алкогольле продукцияне ваклап сатуга лицензия алу өчен кирәкле документлар пакеты үзгәрде.
Сорау: Сыраны ваклап сатуга лицензия алырга кирәкме?
Җавап: Федераль закон нигезендә сыраны ваклап сатуны лицензияләү күздә тотылмаган.
Сорау: Сәүдә объекты авылда, шәһәрара автобус тукталышы янәшәсендә урнашкан очракта алкогольле продукцияне ваклап сатуга лицензияне озайту җәһәтеннән чикләүләр бармы?
Җавап: “Этил спирты, алкогольле һәм спиртлы продукция җитештерүне һәм әйләнешен дәүләти җайга салу һәм алкогольле продукцияне куллануны (эчү) чикләү турында” №171-ФЗ Законның 16 статьясындагы 2 пункты (18.07.2011 ел, №218-ФЗ Федераль закон ред.) нигезендә күздә тотылганча, шәһәр һәм шәһәр яны җәмәгать транспортының (гомуми файдаланудагы транспорт) барлык төрләрендә, аларның тукталыш пунктларында алкогольле продукцияне ваклап сату рөхсәт ителми.
Шуны искәртеп үтәргә кирәк: РФ дә шәһәрнең шәһәр яны территориясе – шәһәр чиге (чите) тирәсендәге һәм түбәндәге максатлар өчен билгеләнгән:
– шәһәр территориясен, шәһәр һәм авыл җирлекләре территорияләрен, шәһәрнең шәһәр яны зонасына керүче башка муниципаль берәмлекләрне үстерү өчен;
– сәнәгать, коммуналь һәм склад объектларын, инженерлык, транспорт инфраструктуралары объектларын, бакча һәм бакча кооперативларын, халыкның ял урыннарын урнаштыру өчен;
– авыл хуҗалыгын алып бару һәм саклагыч, санитария-гигиена функцияләрен үтәү өчен билгеләнгән җирләр ул.
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты “Татарстан Республикасында яшәүчеләрнең алкогольле продукция, сыра эчү, тәмәке тарту күләмен киметү һәм сәламәт тормыш рәвешен формалаштыру буенча өстәмә чаралар турында” 29.10.2010 ел, №867 карары нигезендә, Гражданнарның күпләп җыелу урыннарының һәм югары дәрәҗәдә хәвеф чыганакларның урнашу урыннарының якын-тирә территорияләрен билгеләү тәртибен раслады. Тәртипнең 2 пункты нигезендә, гражданнарның күпләп җыелу урыннары һәм югары дәрәҗәдә хәвеф чыганакларның урнашу урыннары исемлегенә шәһәр һәм шәһәр яны җәмәгать транспорты (гомуми файдаланудагы транспорт) тукталышлары да кертелде. Бу Тәртиптә шәһәр һәм шәһәр яны җәмәгать транспорты (гомуми файдаланудагы транспорт) тукталышлары төшенчәсе борылу мәйданчыкларыннан һәм транспортны кую өчен мәйданчыклардан (утырту мәйданчыклары белән бергә) торган, павильоннар һәм транспортның керүе өчен хәрәкәт полосасында “кесәләр” белән тәэмин ителгән һәм тәэмин ителмәгән пассажирларны утырту һәм төшерү урыннарын аңлата. Бу Тәртипнең 2 пунктында күрсәтелгән объектларның якын-тирә территорияләре Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре җирле үзидарә органнарының хокукый актлары нигезендә, объектларның җирләре территориясеннән сәүдә (җәмәгать туклануы) предприятиесе ишегенә кадәрге ераклык буларак билгеләнә.
Бирелгән җирнең чиге булып җир кишәрлегенең чик сызыгы тора. Бу чикләр кадастр планнары (паспортлар) буенча билгеләнә.
Югарыда бәян ителгәннәрдән шул килеп чыга: Сезнең сәүдә объектына карата тыю буенча нигезләмәләр җыелмасын кулланып булганда, алкогольле продукцияне сату, чынлап та, тыела дигән сүз.
Сорау: Алкогольле продукцияне ваклап сатуга лицензияне озайту өчен документларны нинди срокта тапшырырга кирәк?
Җавап: Алкогольле продукцияне ваклап сатуга лицензиянең гамәлдә булу срогы чыккач бер ай эчендә (23.12.2005 ел, №616 ТР МК карары).
Сорау: Авыл торак пунктларында бердәнбер булган объектларга, милеккә хокук документларыннан башка гына, алкогольле продукция сатуга лицензия алып буламы?
Җавап: “Этил спирты, алкогольле һәм спиртлы продукция җитештерү һәм әйләнешен дәүләти җайга салу турында” 18 июль, 2011 ел, №218-ФЗ Федераль законга һәм Россия Федерациясенең кайбер законнар актларына үзгәрешләр кертү һәм “Сыра һәм аның нигезендә җитештерелә торган эчемлекләрне ваклап сатуны һәм куллануны (эчү) чикләүләр турында” Федераль закон үз көчен югалту сәбәпле, 2012 елның 1 июленнән түбәндәге таләпләр үз көченә керә:
– авыл җирлекләрендә алкогольле продукцияне (сыра һәм сыра эчемлекләреннән тыш) ваклап сатучы оешмалар мондый максат өчен милектә, хуҗалык алып бару өчен бирелгән, оператив идарәдәге яки арендага бирелгән (срогы килешүдә билгеләнеп, бер ел һәм аннан күбрәк тәшкил иткән) гомуми мәйданы 25 квадрат метрдан ким булмаган стационар сәүдә объектларына һәм склад бүлмәләренә, шулай ук контроль-касса техникасына ия булырга тиеш (федераль законда башкача күздә тотылмаганда).
Сыра һәм сыра эчемлекләрен ваклап сатучы оешмалар һәм хосусый эшмәкәрләр мондый максат өчен  милектә, хуҗалык алып бару өчен бирелгән, оператив идарәдәге яки арендага бирелгән стационар сәүдә объектларына һәм склад бүлмәләренә, шулай ук контроль-касса техникасына ия булырга тиеш (федераль законда башкача күздә тотылмаганда).
(2013 елның 1 гыйнварына кадәр әлеге таләпләр әзер продукциядә этил спирты 5 һәм аннан азрак процент тәшкил иткән сырага һәм сыра нигезендә җитештерелә торган эчемлекләргә карата кулланылмады).
Шул рәвешле сәүдә һәм склад бүлмәләренә хокукны билгеләүче документлардан башка гына алкогольле продукцияне ваклап сатуга лицензия бирелми.
Сорау: Документлар нигезендә лицензияне озайту өчен “Росреестр”ның ТРдагы Идарәсендә теркәлгән бүлмәгә аренда килешүен тапшырырга кирәкме (01.07.2012 елгы яңа үзгәрешләргә бәйле рәвештә), әллә гариза тапшыру да җитәме?
Җавап: “Этил спирты, алкогольле һәм спиртлы продукция җитештерүне һәм әйләнешен дәүләти җайга салу һәм алкогольле продукцияне куллануны (эчү) чикләү турында” 22 ноябрь, 1995 ел, №171-ФЗ Законның 16 статьясындагы 6 пункты нигезендә, авыл җирлекләрендә алкогольле продукцияне (сыра һәм сыра эчемлекләреннән тыш) ваклап сатучы оешма мондый максат өчен милектә, хуҗалык алып бару өчен бирелгән, оператив идарәдәге яки арендага бирелгән (срогы килешүдә билгеләнеп, бер ел һәм аннан күбрәк тәшкил иткән), гомуми мәйданы 25 квадрат метрдан ким булмаган стационар сәүдә объектларына һәм склад бүлмәләренә (әлеге закон нормасы 2012 елның 1 июлендә үз көченә керде) ия булырга тиеш. Димәк, алкогольле продукцияне ваклап сатуга лицензия срогы 2012 елның 1 июленнән чыккан икән, лицензияләүче органга бер елга һәм аннан күбрәк вакытка төзелеп, билгеләнгән тәртиптә теркәлгән аренда килешүен тапшырырга кирәк.
Сорау: Салым органнарына бурычлы булган очракта алкогольле продукцияне ваклап сату хокукына лицензия бирүдән баш тартырга мөмкиннәрме?
Җавап: Лицензиягә дәгъва кылучының салым буенча бурычы булган очракта (аз гына күләмдә булса да) лицензияләүче орган, “Этил спирты, алкогольле һәм спиртлы продукция җитештерүне һәм әйләнешен дәүләти җайга салу һәм алкогольле продукцияне куллануны (эчү) чикләү турында” 22 ноябрь, 1995 ел, №171-ФЗ Законның 19 статьясындагы 9 пункты нигезендә, лицензия бирүдән баш тартачак.
Сорау: Гариза һәм кирәкле барлык документларны тапшырганнан соң алкогольле продукцияне ваклап сатуга лицензия күпме вакыт эчендә рәсмиләштерелә?
Җавап: Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясенең 4 июль, 2012 ел, №202 боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы территориясендә алкогольле продукцияне ваклап сатуны лицензияләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламенты нигезендә, лицензия бирүне, лицензияне яңадан рәсмиләштерүне үз эченә алган дәүләт хезмәте күрсәтү срогы кирәкле барлык документлар белән бергә гаризаны теркәүгә алганнан соң 15 көннән артмый. Лицензиянең гамәлдә булу срогын озайтуны үз эченә алган дәүләт хезмәте күрсәтү срогы лицензиянең гамәлдә булу срогын озайту турында гаризаны теркәүгә алганнан соң 15 календарь көненнән артмый.
Оешма тарафыннан тапшырылган документларга өстәмә рәвештә экспертиза үткәрергә кирәк булганда, әлеге срок экспертиза үткәрү чорына озайтыла, әмма күп дигәндә 30 календарь көненә генә (гаризаны карап тикшерүне озайту турында оешмага хәбәр итеп).
Лицензиягә дәгъва кылучыларга һәм лицензиатларга гаризаларын карап тикшерү нәтиҗәләре турында оператив төстә хәбәр итү максатыннан чыгып, Алкоголь порталында (http://gosalcogol.tatar.ru, “Лицензияләү” бүлегендә “Алкогольле продукцияне ваклап сатуга лицензияне кайдан һәм ничек алырга?”) тапшырылган гаризаны карап тикшерү этаплары турында читтән торып мәгълүмат алу мөмкинлеге бар. Тиешле поляларга ИНН номерын һәм гариза номерын кертеп, Сез үзегезгә уңайлы теләсә кайсы вакытта гаризагызның кайсы этапта карап тикшерелүен белә аласыз. Системадан файдаланучыларга уңайлылык тудыру максатыннан шул ук бүлектә гаризаны карап тикшерү турында мәгълүматны карау буенча тәфсилле инструкция урнаштырылган.
Сорау: 19 статьяның 3.2 пунктындагы 3 пунктчасында: “Мөрәҗәгать итүче алкогольле продукцияне ваклап сатуга лицензия алу өчен лицензияләүче органга мөрәҗәгать итүченең милектә, хуҗалык алып бару өчен бирелгән, оператив идарәдәге яки арендага бирелгән (срогы килешүдә билгеләнеп, бер ел һәм аннан күбрәк тәшкил иткән) стационар сәүдә объектларына һәм склад бүлмәләренә ия булуын раслаучы документлар тапшыра”, диелгән. Моны нинди документлар белән расларга?
Җавап: Стационар сәүдә объектлары күчемсез милек билгеләренә җавап бирә. Димәк, аңа хокуклар, аларның килеп чыгуы һәм туктатылуы, РФ ГК 131 статьясы нигезендә, күчемсез милеккә һәм аның белән алыш-бирешләргә хокукларның бердәм дәүләт реестрында дәүләт теркәвенә алынырга тиеш. Шул рәвешле мөрәҗәгать итүчеләрнең милектә, хуҗалык алып бару өчен бирелгән, оператив идарәдәге стационар сәүдә объектларына һәм склад бүлмәләренә ия булуларын раслаучы документлар булып күчемсез милеккә хокукларны дәүләт теркәвенә алу турында таныклыклар, аларның күчермәләре (хокукларны дәүләт теркәвенә алуны хәл итүче орган яки лицензияләүче орган раслаган яисә нотариуста расланган) тора.
РФ ГК 651 статьясының 2 бүлеге нигезендә, бинаны яки корылманы арендага алу буенча бер елга һәм аннан күбрәккә төзелгән килешү дәүләт теркәвенә алынырга тиеш, һәм ул теркәүгә алынганнан соң гына төзелгән булып санала. №122-ФЗ Федераль законның 14 статьясындагы 1 пункты нигезендә, килешүләрнең һәм башка алыш-бирешләрнең дәүләт теркәвенә алынганлыгы алыш-бирешнең эчтәлеген чагылдырган документта махсус теркәү язуы белән раслана. Шул рәвешле мөрәҗәгать итүчеләр арендага алынган (срогы килешүдә билгеләнеп, бер ел һәм аннан күбрәк тәшкил иткән) стационар сәүдә объектларына һәм склад бүлмәләренә ия булуларын раслау өчен аренда килешүен (документларда теркәү язуы штампы белән расланган) яки аның күчермәсен (дәүләт теркәвенә алуны хәл итүче орган раслаган яки нотариуста расланган) тапшыра.
РФ ГК нигезендә, субаренда килешүләренә дә аренда килешүләре турында кагыйдәләр кулланыла (законда яки башка хокукый актларда башкача күздә тотылмаганда). Мөрәҗәгать итүченең стационар сәүдә объектларына һәм склад бүлмәләренә ия булуын раслау өчен лицензияләүче органга югарыда күрсәтеп үтәлгән таләпләргә туры килүче субаренда килешүләрен тапшыру рөхсәт ителә.
Сорау: Оешмага лицензия бирүдән баш тартылган иде. Хәзер инде баш тарту сәбәпләре юкка чыгарылды. Дәүләт алкоголь инспекциясенә кабат мөрәҗәгать итү өчен гариза белән бергә барлык документларны да тапшырыргамы, әллә баш тарту сәбәпләрен юкка чыгаруны раслаучы документларны гына тапшыру да җитәме?
Җавап: Бу очракта лицензияләүче органга түбәндәге документларны тапшырырга кирәк: 1) эшчәнлекнең тиешле төрен хәл итүгә лицензия бирү турында гариза; 2) лицензия бирүдән баш тарту сәбәпләрен юкка чыгаруны раслаучы документлар; 3) дәүләт пошлинасын түләү турында документ.
Сорау: Лицензия бирүдән баш тартуга нинди нигезләр гамәлдә булып килә?
Җавап: Закон нигезендә баш тартуга түбәндәге нигезләр күздә тотылган:
– оешманың документларда дөрес булмаган яки ялган мәгълүматлар тапшыруы;
– оешманың салымнар, җыемнар, пенялар һәм салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе законын бозган өчен штрафлар түләү буенча бурычлы булуы һәм мондый бурычның лицензияләүче орган запросы буенча гомуми файдаланудагы мәгълүмат-телекоммуникация челтәрләре, шул исәптән Интернет челтәре аша алынган, салым органының электрон документ рәвешендәге белешмәсе белән раслануы;
– оешманың һәм (яки) аның сәүдә объектларының Татарстан Республикасында алкогольле продукцияне ваклап сатуны хәл итү өчен билгеләнгән таләпләргә туры килмәве;
       билгеләнгән күләмдә дәүләт пошлинасын түләмәү;
       документларны тулысынча тапшырмау.
Соңгы тапкыр яңартылды: 2013 елның 12 июлендә, 16:32

Соңгы яңарту: 8 июль 2019, 10:05

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования